Zamówienia PubliczneRozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 26.11.2020 r.

Autor wpisu: LeviCare Sp. z o.o. / Data utworzenia wpisu: 10.12.2020 r. / Ostatnia edycja: 10.12.2020 r.


Levicare sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska testowego podnośników i akcesoriów dla osób z niepełnosprawnością oraz przeprowadzenie testów produktów”, w ramach projektu „Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego w skali europejskiej zestawu do transportu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, umowa nr RPPM.01.01.01-22-0004/17-00 numer postępowania ZP/LC/01/11/2020.

Autor wpisu: LeviCare Sp. z o.o. / Data utworzenia wpisu: 26.11.2020 r. / Ostatnia edycja: 26.11.2020 r.


Pytania i odpowiedzi:

Autor wpisu: LeviCare Sp. z o.o. / Data utworzenia wpisu: 04.12.2020 r. / Ostatnia edycja: 04.12.2020 r.