likwidacja barier

Tryb postępowania

 1.  Pobranie odpowiedniego wniosku ze strony PCPR’u odpowiadającego miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek (Każdy powiat ma swoj własny wniosek, regulamin)
 2. Skompletowanie wymaganych dokumentów, zazwyczaj określonych we wniosku bądź w regulaminie danego PCPR’u (lista ponożej).
 3. Złożenie wypełnionego wniosku przez Wnioskodawcę w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami.
 4. Zaopiniowanie wniosku przez komisję i wydanie decyzji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, podpisanie umowy
 6. Wpłata przez wnioskodawcę wkładu własnego na rzecz wykonawcy
 7. Przesłanie do PCPR’u potwierdzenia dokonania wpłaty wkładu własnego (może być to faktura zaliczka wystawiona przez wykonawcę) oraz faktury opiewającej na pozostałą kwotę wystawionej przez wykonawcę.

Wymagane dokumenty

 • – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 • – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.

 • – Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty choroby zasadniczej, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności.

 • – Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).

 • Oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą.

 • Oświadczenie o dopełnieniu formalności prawnych dot. barier architektonicznych i technicznych (o ile jest wymagane)

 • Ksero dowodu Wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego (oryginał do wglądu).

 • Oferta handlowa (imienna) z nazwą sprzętu, ceną brutto, pieczątką sklepu (Zazwyczaj jest to faktura Pro-Forma)

 • – Gdy Wnioskodawcą jest dziecko/student– to zaświadczenie o pobieranej nauce ze szkoły/uczelni.
 • – Dodatkowe opinie od logopedy/psychologa/terapeutów o wskazaniach do zakupu sprzętu.
 • – Projekt (szkic pomieszczenia) i kosztorys wykonany i zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, pozwolenie na budowę, rozbudowę (tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).
 • – Zgoda właściciela budynku (tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).

Porozmawiaj z nami

Czat udostępnia Firmao.pl CRM