Dofinansowanie_

Tryb postępowania
 1.  Pobranie odpowiedniego wniosku ze strony PCPR’u odpowiadającego miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek ( Każdy powiat ma swoj własny wniosek, regulamin)

 2.  Skompletowanie wymaganych dokumentów, zazwyczaj określonych we wniosku bądź w regulaminie danego PCPR’u (lista ponożej).

 3.  Złożenie wypełnionego wniosku przez Wnioskodawcę w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami.

 4.  Zaopiniowanie wniosku przez komisję i wydanie decyzji.

 5.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, podpisanie umowy

 6.  Wpłata przez wnioskodawcę wkładu własnego na rzecz wykonawcy

 7.  Przesłanie do PCPR’u potwierdzenia dokonania wpłaty wkładu własnego (może być to faktura zaliczka wystawiona przez wykonawcę) oraz faktury opiewającej na pozostałą kwotę wystawionej przez wykonawcę.

Wymagane dokumenty
 • – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 • – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.

 • – Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty choroby zasadniczej, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności.

 • – Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).

 • Oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą.

 • Oświadczenie o dopełnieniu formalności prawnych dot. barier architektonicznych i technicznych (o ile jest wymagane)

 • Ksero dowodu Wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego (oryginał do wglądu).

 • Oferta handlowa (imienna) z nazwą sprzętu, ceną brutto, pieczątką sklepu (Zazwyczaj jest to faktura Pro-Forma)

 • – Gdy Wnioskodawcą jest dziecko/student– to zaświadczenie o pobieranej nauce ze szkoły/uczelni.
 • – Dodatkowe opinie od logopedy/psychologa/terapeutów o wskazaniach do zakupu sprzętu.
 • – Projekt (szkic pomieszczenia) i kosztorys wykonany i zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, pozwolenie na budowę, rozbudowę (tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).
 • – Zgoda właściciela budynku (tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych).
Porozmawiaj z nami


Czat udostępnia Firmao.pl CRM

Jak uzyskać do 95% dofinansowania

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON. Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Chętnie pomożemy Państwu w uzyskaniu dofinansowania na podnośniki transportowo-kąpielowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w naszej ofercie.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje dofinansowań podzielonych ze względu na ich zadanie:

 • likwidacji barier architektonicznych;
 • likwidacji barier technicznych;
 • likwidacji barier w komunikowaniu się;

 

Dofinansowanie na każdą z tych pul przysługuje oddzielnie, i może być przyznane osobie niepełnosprawnej raz na 3 lata (Wyjątek stanowi dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w przypadku zakupu sprzętu komputerowego – co 5 lat). Czyli jedna osoba, w przeciągu trzech lat, może uzyskać nawet trzy dofinansowania.

Dofinansowaniu na bariery techniczne podlegają wszystkie rodzaje podnośników i jest to najczęściej składany wniosek przez naszych klientów. Dodatkowo, na podnośniki sufitowe oraz ścienne można również wnioskować o dofinansowanie na bariery architektoniczne, jako iż sprzęty te są montowane na stale do konstrukcji budynku.

Porozmawiaj z nami

Czat udostępnia Firmao.pl CRM